USB Wine – изтеглете вино направо от лозята!

USB Wine – изтеглете вино направо от лозята!

Колко е вярно и колко не, вие сами преценете !

Източник: usbwine.com