Винени бели сортове

Винени бели сортове

Шардоне (клон 76) Ранно настъпване на активната вегетация. Доста силен и много продуктивен сорт в зависимост от клоновата разновидност. Средно чувствителен към мана, по-често [..]