Виното и България

През 1819 г. ирландският физик Самюъл Блек открива, че французите са по-малко застрашени от сърдечено-съдови заболявания, въпреки че консумират изобилстващи от мазнини храни. [..]

Винени бели сортове

Шардоне (клон 76) Ранно настъпване на активната вегетация. Доста силен и много продуктивен сорт в зависимост от клоновата разновидност. Средно чувствителен към мана, по-често [..]

Десертни червени сортове

Алфонс Лавале Зърната са много едри от 25 мм, черни, сферични, леко деформирани. В основата сасплеснати, с дебела ципа, консистенцията е слабо месеста. Средно зреещ сорт, две седмици след Шасла. [..]