Jarava Winery

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

Софтуерът е изцяло оптимизиран за компаниите за вино и спиртни напитки – от процеса на производство, до маркетирането, продажбите и разбира се – регулациите в сектора.

Българската компания за разработка на бизнес софтуер ERP.BG представи ново решение за управление на винарски изби и производители на спиртни напитки. То е изцяло облачно и е базирано на разработената от компанията ERP система. Разполага с уеб интерфейс, оптимизирано е за работа през мобилни устройства, с интегрирани механики от социалните мрежи и е готово за международните пазари. Новата система за управление на винарни обхваща всички аспекти от производството, маркетирането, продажбите на вино и спиртни напитки, както и съвместимостта със строгите регулации в този сегмент.

„Винарството е един сектор с множество особености и специфични изисквания, както по отношение на производствения процес, така и на регулациите. През последните години екипът ни натрупа сериозен опит в този сегмент и резултатът е пълноценно решение за управление на винарски изби и производители на твърд алкохол. То е напълно съвместимо с регулацията в областта на акцизите и останалите изисквания на държавните институции в бранша, скалируемо е и включва множество приложения и функционалности, специално създадени за производството и търговията с алкохол“ – споделя Иван Аржентински, управляващ съдружник на ERP.BG.

В добавка системата е изцяло локализирана за англоезичния пазар и може лесно да се внедри в чуждестранни фирми, взимайки предвид специфичните регулации и пазарни различия. Тя вече работи в няколко български винарни и предстои внедряването й в други компании у нас и в чужбина.

Регулации

Секторът на виното и спиртните напитки е обект на строги регулации и новото решение за управление на винарни покрива всички изисквания на държавните институции в тази област. То оптимизира документацията и автоматизира напълно отчетността пред регулаторните органи, включително с портал, от който представители на Агенция “Митници” могат да достъпват законово – изискуемите справки за дейността.

Вграденият модул Акциз позволява на екипа да следи стриктно операциите по производство и дистрибуция на алкохол и да ги документира в съответствие с действащите закони и стандарти. Функциите включват също дефиниране на данъчни складове и акцизни продукти, организиране на кодове, предназначения и операции с акцизни стоки, извършване на операции с бандероли и менажиране на бандеролни партиди, както и автоматизация на изготвянето на акцизни декларации. При това системата не само отговаря на всички регулации, а и намалява времето на служителите, прекарано в административни операции

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

Производство

Системата за управление на винарни на ERP.BG обхваща всички аспекти от производството на алкохолни напитки, включително планирането на материалните запаси (MRP) и на капацитета на ресурсите (CRP), производствените технологии и рецепти със съставки и операции, отчети за консумация, работно време и готовата продукция и др. Чрез софтуера ръководителите на винарски изби могат също да наблюдавайт натоварването на ресурсите и да оптимизират използването им, както и да структурират технологични маршрути. Системата управлява също материалите за производство на спирт и алкохол, дестилацията на спиртни напитки, процеса по бутилиране и бандеролиране, както и преработка и бракуване на спиртни продукти.

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

Управление на асортимента и инвентара

Новото решение включва пълноценно управление на складове и инвентар с множество продукти и категории, управление на наличностите и движенията на продукти по фирми и складове, включително по партиди и серийни номера. Добавени са също функции за конвертиране на размерности на алкохолни продукти, дефиниране и контрол на алкохолни параметри – алкохолен градус, плътност, температура и др., проследяване на себестойност при заприхождаване, трансфер и изписване на продукти, както и нейното коригиране с разходи, които стават ясни след края на отчетния период (електроенергия и др.). Управлението на асортимента е интегрирано с модул Счетоводство, което позволява автоматично осчетоводяване на приходи и разходи в резултат от складовите операции.

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

Продажби и дистрибуция

Системата на ERP.BG включва пълен набор от функционалности за дистрибуция на алкохолни и спиртни продукти, внос и износ, управление на магазини за алкохол, доставки на едро за кетъринг, ателиета за дегустация и продажба на алкохолни напитки, организиране на събития с консумация на алкохол, продукти за готварски приложения и др. Вграденият модул Мърчандайз оптимизира управлението на екипите, както и на продуктите по щандовете на магазините, тяхното оптимално представяне, подреждане, организирането на промоциите и всички останали аспекти, свързани с присъствието в точките на продажба.

Вграден B2B портал

Решението разполага с B2B портал, който оптимизира отношенията с клиентите, информира ги за непокрити задължения, показва им платените фактури и им позволява сами да създават нови поръчки. Клиентският център разполага с вграден чат и механики от социалните мрежи, които улесняват комуникацията с клиентите, запазвайки историята на разговорите.

Business Intelligence (Бизнес анализи)

Ръководителите на винарски изби разполагат с богати възможности за мониторинг и анализиране на бизнеса, включително изчерпателни отчети за цялостните резултати, анализ на историческите данни, както и тези в реално време, проследяване на ключови показатели за успех, както и редица опции за откриване и елиминиране на причините за забавяния в операциите по производство, презареждане на склада, продажби и доставки.

Решението за винарни им дава и мощни инструменти за идентифициране модела на поведение на клиентите, промените в него и съответно гъвкавост да отговорят на променящите се нужди на пазара. То позволява също да се извършва оценка на продуктивността на производствени и търговски отдели, складове и доставчици, както и да се оценяват рентабилността на операциите и доходите от клиентите.

5.0/5.0 Article rating
11 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ