Jarava Winery

DiVino.Taste представя: какво ни очаква през новия европейски програмен период

DiVino.Taste представя: какво ни очаква през новия европейски програмен период

Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз има за цел да оказва подкрепа на земеделското производство, включително и на винарския сектор. Досегашният опит обаче показва, че механизмите за подпомагане на лозарството и винарството не се прилагат достатъчно ефективно.

рез 2014 започва нов програмен период на европейско ниво и затова един от акцентите на DiVino.Taste 2013 са възможностите за по-пълноценно използване на програмите от ОСП. Ивана Мурджева от „Кантора Вино” ще потърси отговор на въпросите:
Какво се случи на национално ниво в сектор „Вино”, през изминалия програмен период;

Какво влияние оказват националните решения и изборите на производителите за развитието на сектора;

Кои са силните и слабите страни на институционалната, нормативната и административната рамка;
Информация за записване може да намерите тук

Източник: divino.bg

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ

Подобни статии