DiVino.Taste представя: какво ни очаква през новия европейски програмен период

DiVino.Taste представя: какво ни очаква през новия европейски програмен период

Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз има за цел да оказва подкрепа на земеделското производство, включително и на винарския сектор. Досегашният опит обаче показва, че механизмите за подпомагане на лозарството и винарството не се прилагат достатъчно ефективно.

рез 2014 започва нов програмен период на европейско ниво и затова един от акцентите на DiVino.Taste 2013 са възможностите за по-пълноценно използване на програмите от ОСП. Ивана Мурджева от „Кантора Вино” ще потърси отговор на въпросите:
Какво се случи на национално ниво в сектор „Вино”, през изминалия програмен период;

Какво влияние оказват националните решения и изборите на производителите за развитието на сектора;

Кои са силните и слабите страни на институционалната, нормативната и административната рамка;
Информация за записване може да намерите тук

Източник: divino.bg

Подобни статии