Lozenitsa Estate

спиритсБългария и НЛВК подписват Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България

спиритсБългария и НЛВК подписват Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България

На 11 януари 2022 в 11:00 часа спиритсБългария и Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) ще подпишат Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България. Събитието ще се проведе в зала „Панорама“ в хотел „Феста“, гр. София (бул. България 83, ет. 7).

Двете професионални организации дават официална изява на саморегулацията и поемат ангажимент да осигурят ясен и прозрачен достъп до подробна информация за продуктите с цел отговорна консумация на алкохол и опазване на човешкото здраве. С тази стъпка секторът надхвърля съществуващите законодателни задължения и отговаря на съвременните социални норми за информиран и отговорен избор на потребителите.

На събитието ще присъстват Ралица Скорчева-Славова, председател на спиритсБългария, Йордан Чорбаджийски, председател на НЛВК и членове на двете професионални организации.

Подписването на Меморандума ще се проведе от 11:00 ч, на 11 януари 2022 г., вторник,

хотел Феста – ет. 7, зала Панорама, бул. България 83, гр. София.  Заповядайте!

 

Допълнителна информация:

спиритсБЪЛГАРИЯ (www.spirits.bg) е браншова организация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през юли 2005 г. Член на европейската асоциация за спиртни напитки – spiritsEUROPE, Националния съвет по саморегулация, Съюза за стопанска инициатива, отрасловия Съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова промишленост“ към Министъра на икономиката и Националния съвет по храните.

спиритсБЪЛГАРИЯ осъзнава своята социална отговорност към индивида и обществото и се ангажира с редица корпоративно социално-отговорни (КСО) програми, насочени към предпазване и превенция употребата на алкохол  от рискови групи като: 1. Лица, ненавършили пълнолетие, 2. Бременни жени и 3. Шофьори на МПС. Подробна информация за всички инициативи и програми за превенция, които индустрията провежда и принципите за отговорната консумация на алкохол може да намерите на  https://konsumirai-otgovorno.bg/ и  www.spirits.bg.

Национална лозаро-винарска камара – НЛВК (http://bulgarianwines.org/)  е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Националната лозаро-винарска камара и нейните 6 регионални звена (РЛВК „Тракия“ със седалище в Пловдив, РЛВК „Мизия“ със седалище в Плевен, РЛВК „Югоизточно Тракийска“ със седалище в Сливен, РЛВК „Черноморска“ със седалище във Варна, РЛВК „Южно Черноморие“ със седалище в Бургас и РЛВК „Пирин“ със седалище в Сандански) са уникални по своя правен статут неправителствени организации, които са призвани да работят за развитието и конкурентоспособността на лозарството и винарството в страната. Лозаро-винарските камари издават сертификати за произход на качествено вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и формират дегустационни комисии за извършване на задължителен органолептичен анализ. НЛВК изготвя стратегия за развитие на лозарството, винарството и осъществява политиката в този сектор.

За контакти:

спиритсБЪЛГАРИЯ – Гергана Гевезова:  T +359 2 956 60 90 | M +359 878 641136 | [email protected]

НЛВК – Пресцентър: Т: +359 888 669 109 | [email protected]

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ

Подобни статии