спиритсБългария и НЛВК подписват Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България

спиритсБългария и НЛВК подписват Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България

На 11 януари 2022 в 11:00 часа спиритсБългария и Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) ще подпишат Меморандум за разбирателство относно енергийните стойности и хранителните съставки на алкохолните напитки в България. Събитието ще се проведе в зала „Панорама“ в хотел „Феста“, гр. София (бул. България 83, ет. 7).

Двете професионални организации дават официална изява на саморегулацията и поемат ангажимент да осигурят ясен и прозрачен достъп до подробна информация за продуктите с цел отговорна консумация на алкохол и опазване на човешкото здраве. С тази стъпка секторът надхвърля съществуващите законодателни задължения и отговаря на съвременните социални норми за информиран и отговорен избор на потребителите.

На събитието ще присъстват Ралица Скорчева-Славова, председател на спиритсБългария, Йордан Чорбаджийски, председател на НЛВК и членове на двете професионални организации.

Подписването на Меморандума ще се проведе от 11:00 ч, на 11 януари 2022 г., вторник,

хотел Феста – ет. 7, зала Панорама, бул. България 83, гр. София.  Заповядайте!

 

Допълнителна информация:

спиритсБЪЛГАРИЯ (www.spirits.bg) е браншова организация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки, учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през юли 2005 г. Член на европейската асоциация за спиртни напитки – spiritsEUROPE, Националния съвет по саморегулация, Съюза за стопанска инициатива, отрасловия Съвет за тристранно сътрудничество „Хранително-вкусова промишленост“ към Министъра на икономиката и Националния съвет по храните.

спиритсБЪЛГАРИЯ осъзнава своята социална отговорност към индивида и обществото и се ангажира с редица корпоративно социално-отговорни (КСО) програми, насочени към предпазване и превенция употребата на алкохол  от рискови групи като: 1. Лица, ненавършили пълнолетие, 2. Бременни жени и 3. Шофьори на МПС. Подробна информация за всички инициативи и програми за превенция, които индустрията провежда и принципите за отговорната консумация на алкохол може да намерите на  https://konsumirai-otgovorno.bg/ и  www.spirits.bg.

Национална лозаро-винарска камара – НЛВК (http://bulgarianwines.org/)  е единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички, заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Националната лозаро-винарска камара и нейните 6 регионални звена (РЛВК „Тракия“ със седалище в Пловдив, РЛВК „Мизия“ със седалище в Плевен, РЛВК „Югоизточно Тракийска“ със седалище в Сливен, РЛВК „Черноморска“ със седалище във Варна, РЛВК „Южно Черноморие“ със седалище в Бургас и РЛВК „Пирин“ със седалище в Сандански) са уникални по своя правен статут неправителствени организации, които са призвани да работят за развитието и конкурентоспособността на лозарството и винарството в страната. Лозаро-винарските камари издават сертификати за произход на качествено вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и формират дегустационни комисии за извършване на задължителен органолептичен анализ. НЛВК изготвя стратегия за развитие на лозарството, винарството и осъществява политиката в този сектор.

За контакти:

спиритсБЪЛГАРИЯ – Гергана Гевезова:  T +359 2 956 60 90 | M +359 878 641136 | office@spirits.bg

НЛВК – Пресцентър: Т: +359 888 669 109 | pr@bulgarianwines.org

Подобни статии