Розе от България и от Прованс

Розе от България и от Прованс

Едва ли има по-подходящо време за розе от летните месеци… Ефросия Благоева и Ясен Захариев представят две розета от България и две от Прованс не толкова, за да ги оценяват, а за да покажат приликите и разликите в стила.