Jarava Winery

Открийте ‘духа’ на Балканите на Rakia and Spirits Fest 2023

Открийте ‘духа’ на Балканите на Rakia and Spirits Fest 2023

Впуснете се в пътешествие на вкуса и традицията на Rakia and Spirits Fest 2023.

Този фестивал обещава завладяващо изживяване, разкривайки културни съкровища и създавайки връзки, както никога досега.

Присъединете се към нас на 9-10 декември 2023 г. в Националния дворец на културата (НДК), зала 6, от 12:00 до 21:00 часа.

Rakia and Spirits Fest 2023 събира традиционни производители на ракия от България и уважавани колеги от съседни балкански страни. С над 400 вида ракия и спиртни напитки, потопете се в дълбините на балканското наследство с всяка глътка.

 • Културно изживяване: Ракията дълбоко вкоренена в българската култура, заема централно място. Фестивалът предоставя уникална възможност да научите повече за историята и традициите около тази емблематична напитка.
 • Запознайте се с производителите: Свържете се с производители на ракия и спиртни напитки, открийте техните методи и научете за качеството на техните продукти.
 • Съберете се с приятели: Rakia and Spirits Fest 2023 е забавен начин да се съберете с приятели, изследвайки нови напитки и храна заедно.
 • Присъединете се към нас в Cocktail Zone, където опитни бармани създават изобретателни комбинации, оставяйки траен отпечатък във вашите вкусови рецептори. Независимо дали сте начинаещ или ентусиаст, тези ексклузивни творения ще оставят белег във вкусовата ви памет.
 • Отдайте се на зоната за гастрономически изкушения, предлага разнообразие от вкусни изкушения, които да допълнят вашето изследване на духа.
 • В допълнение към дегустациите, търговската зона предоставя възможност за сделки и покупки на място, като гарантира, че любимите ви продукти ще продължат да ви радват дълго след края на фестивала.
 • Награждаваме най-добрите напитки на фестивала и раздаваме медали на 9 декември от 13,30 часа зала 6,НДК
 • Три мастер класа и шест водещи разказват и показват най-добрите практики в производството на спиртни напитки

По същество Rakia and Spirits Fest 2023 е мястото, където можете да се съберете със стари приятели, да създадете нови, да общувате с други ентусиасти, да откриете нови вкусове и да прекарате приятни моменти заедно.

Отбележете в календара си 9-10 декември 2023 г. и се потопете в богатия гоблен от вкусове и традиции на  Rakia and Spirits Fest 2023!

 

Discover the ‘spirit’ of the Balkans at Rakia and Spirits Fest 2023

Embark on a journey of taste and tradition at Rakia and Spirits Fest 2023. This festival promises an immersive experience, unveiling cultural treasures and forging connections like never before.

Join us on December 9-10, 2023, at the National Palace of Culture (NDK), Hall 6, from 12:00 to 21:00.

Rakia and Spirits Fest 2023 brings together traditional rakia producers from Bulgaria and esteemed colleagues from neighboring Balkan countries. With over 400 varieties of rakia and spirits, delve into the depths of Balkan heritage with every sip.

 • Cultural Experience: Rakia, a national spirit deeply rooted in Bulgarian culture, takes center stage. The festival provides a unique opportunity to learn more about the history and traditions surrounding this iconic beverage.
 • Meet the Producers: Connect with rakia and spirits producers, discover their methods, and learn about the quality of their products.
 • Gather with Friends: Rakia and Spirits Fest is a fun way to gather with friends, exploring new drinks and food together.
 • Join us in the Cocktail Zone, where skilled bartenders craft inventive combinations, leaving a lasting impression on your taste buds. Whether you’re a novice or an enthusiast, these exclusive creations will make a mark on your flavor memory.
 • Indulge in the Gastronomic Delights Zone, offering a variety of tasty treats to complement your spirit exploration.
 • In addition to tastings, the Trade Zone provides an opportunity for on-the-spot deals and purchases, ensuring your favorite products continue to delight long after the festival concludes.
 • We are awarding the best drinks of the festival and handing out medals on December 9 at 1:30 p.m. Hall 6, NDK
 • Three master classes and six presenters tell and show the best practices in the production of spirits

In essence, Rakia and Spirits Fest is where you can reunite with old friends, make new ones, engage with fellow spirit enthusiasts, discover new flavors, and spend enjoyable moments together.

Mark your calendar for December 9-10, 2023, and immerse yourself in the rich tapestry of flavors and traditions at Rakia and Spirits Fest in Sofia!

5.0/5.0 Article rating
1 Review
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
 1. ЕКСТРА
 2. СУПЕР
 3. ДОБЪР
 4. СТАВА
 5. ЛОШ

Подобни статии