Lozenitsa Estate

НЛВК не приема протеста като форма на натиск върху институциите

НЛВК не приема протеста като форма на натиск върху институциите

Разделението на лозари и винари ще има пагубно въздействие върху сектора, предупреждава Националната лозаро-винарска камара

По повод на организиран за 25.02.2022 г. протест на лозари, Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) декларира, че не подкрепя такава форма на въздействие срещу институциите. Напротив, най-голямата и легитимна организация на производителите на лозаро-винарски продукти смята, че това са ултимативни послания от нововъзникнали организации със субективни цели и манипулативни внушения.

Това се казва в позиция на НЛВК, изпратена до министъра на земеделието Иван Иванов.

Членове на НЛВК и на Регионалните лозаро-винарски камари представляват 90 на сто от легалните производители в лозаро-винарския бранш. Това са малки, средни и големи предприятия, които работят на светло, осигуряват най-голяма пряка и косвена заетост в сектора и са с най-голям принос в осигурителната система и в приходите от преки и косвени данъци в държавната хазна.

„Като единствената национална, призната вече близо 20 години, включително по силата на специален закон (ЗВСН) представителна организация за лозаро-винарския бранш, винаги сме се стремили да поддържаме конструктивен диалог с българските институции и неправителствения сектор с цел постигане на най-доброто за бранша“, казва председателят на НЛВК Йордан Чорбаджийски.

Според организацията изкуственото разделяне на лозарски от винарски бранш може да доведе единствено до непоправими вреди за сектора. Повод за това твърдение са опитите на определени лица без съществен принос за сектора да организират напрежение между участниците в него, вкл. чрез новоучредени от тях сдружения с нестопанска цел.

Очевидно тези лица преследват непонятни обществени и лични цели, които почиват на твърдения, неотговарящи на обективната действителност.

НЛВК не приема опитите на неправителствения сектор за кадруване в държавната администрация и в частност в Изпълнителната агенция по лозата и виното. В писма до министъра на земеделието д-р Иван Иванов организацията припомня постигнатото през последните години заедно с ръководството на агенцията и Министерството на земеделието.

–          Подпомагането на лозаро-винарския сектор посредством Националните програми през последните два програмни периоди със средства от Европейския съюз, което през последните 10 години бе увеличено и стигна 100% усвояване.

– Разширеният обхват на мерките за подпомагане с акцент върху малките и средни производители;

– Промяната на европейските регулации в посока на увеличаване интензитета (процента) на подпомагане по всички мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор;

– Въвеждането на кризисни мерки за подпомагане, както с европейски средства (кризисно съхранение на вино), така и със средства от националния бюджет;

–  Постигането на консенсус относно Стратегическия план в частта относно подпомагането на лозаро-винарския сектор с новото ръководството на Министерството на земеделието.

„В заключение, не твърдим, че секторът не е в затруднение. Епидемиологичната и икономическа кризи в момента поставят пред трудности почти всички стопански отрасли, вкл. и лозаро-винарския сектор. Считаме обаче, че проблемите в сектора трябва да се решават чрез диалог, както винаги сме намирали най-добрите решения за сектора“, се казва още в писмото на НЛВК.

Първо писмо НЛВК МЗ протести, Второ писмо НЛВК МЗ протести

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ

Подобни статии