Jarava Winery

Кой ще сади лозя с евросубсидии

Кой ще сади лозя с евросубсидии

Февруари тази година се проведе екстремно състезание на желаещите да садят нови лозя с евросубсидии. Кандидатите официално не знаеха кога ще започне приемът на документи и разполагаха с едва 24 часа да подадат документи. От „Капитал Daily“ поискахме справка за одобрените компании, получихме я трудно и в нея бяха включени одобрени кандидати и от края на миналата година, така че изводът кой е разполагал с предварителна информация във февруарското състезание е невъзможен.

Справката показва, че 37.5 млн. лв. са разпределени между 71 проекта на фирми и физически лица. Всъщност получателите реално са по-малко, защото с някои са сключени повече от един договор, например „Винекс Славянци“ и изба „Логодаж“ (виж таблицата). Част от получателите са изби, други са дружества, занимаващи се със земеделие, а има такива, които са фирми за управление на лозя към производители на вино, като „Менада Винеярдс“ от групата „Белведере“.

Най-големият печеливш обаче е напълно неизвестното дружество „Руж 9“. 

Според правилата няма горна граница за сумите по отделни проекти. След последните два приема на документи финансиране са можели да получат 72 кандидата, но един се е отказал засега и са подписани договори с останалите 71. Те са за проекти, разгледани от фонда през ноември-декември м.г. и през март-април на тази.

Така им харесва

Преди няколко месеца програмата, по която се финансира изкореняването на стари и създаването на нови винени насаждения, стана известна със спорния начин за приема на проекти. Сроковете за подаването им бяха изключително кратки – понякога един ден, а друг път – само няколко часа. Проблемът е и че съобщенията за започване на прием на кандидати се появяват един ден или няколко часа преди да започне приемането на документи. Така че лозарите, които искат да кандидатстват, трябва да имат предварително готови документи и почти денонощно дежурство на сайта на ресорната агенция, за да тръгнат веднага щом се отвори прием.

От думите на директора на агенцията по лозата ИАЛВ Красимир Коев стана ясно, че поне засега промяна на сроковете и начина на прием на документи няма да има. В петък е заседавала работна група за лозаро-винарския сектор в министерството на земеделието и Коев разказа, че са обсъждали промени, свързани с облекчаване на административния режим. Финансовата година изтича на 15 октомври и дотогава смяна на правилата не може да се прави. Ако има такива, те ще са след това, каза Коев. Всъщност засега не се знае дали ще се отпускат още пари по мярката за тази година. Обичайно годишният бюджет е 30-35 млн. лв., а вече са подписани договори за толкова.

Краткият срок и невъзможността много лозари да се включат идва от текстове в наредба, според които фонд „Земеделие“ изпраща до агенцията заявка, че има бюджет за разпределяне. Агенцията започва да приема документи, като прави проверки дали наистина става въпрос за лозови масиви и отговарят ли кандидатите на изискванията. Ако всичко е наред, се издава удостоверение за право на участие. Коев обясни, че са имали случаи да се подадат документи с искане за получаване на пари, а когато служителите на агенцията проверят на място земите, те се оказват язовир.

Когато до фонд „Земеделие“ бъдат подадени проекти, достатъчни за изразходване на заложените пари, те отново пращат писмо до агенцията с искане да затвори прозореца за прием. Възможно е лице, което е получило одобрение от агенцията, да не подаде веднага документи за получаване на пари. През ноември например агенцията е издала удостоверения на 65 кандидата, а само 32 са отишли после до фонда. Удостоверенията важат две години, така че някой от одобрените може подпише договор и през следващата година.

Най-големите получатели

„Руж 9“ е непознато във винарските среди име. Компанията няма сайт, няма и посочени никакви контакти във фирмените регистри. Според Търговския регистър тя е създадена през 2010 г. и е собственост на трима съдружници – Веселин Костадинов (50%), Даниела Павлова и Татяна Павлова, последните с по 25%. Четвъртият съдружник Росица Недялкова е напуснала в началото на април тази година. Нейният дял е прехвърлен на Костадинов. Капиталът на „Руж 9“ е 4 лв., след двойно увеличение миналата година.
Последният отчет е за 2013 г. и показва нулеви приходи при 102 хил. лв. за 2012 г. Загубата за 2013 г. е 2 хил. лв., а за предходната е била 40 хил. лв. Според регистъра ДАКСИ другият бизнес на съдружниците са фирми, занимаващи се с търговия, консултации по стопанска дейност, посредничество при сделки, както и операции с недвижими имоти. На адреса на регистрация – столичната улица „Сердика“ 23, има адвокатска кантора „Атанасов и Иванов“.

Справка в РИОСВ – Хасково, показва, че в края на миналата година „Руж 9“ е подало заявка до екоинспекцията, че има намерение да засади лозов масив със система за капково напояване в землището на с. Оряхово, общ. Любимец. Справка показа, че част от съдружниците притежават няколкостотин декара земя в община Любимец, които са отдали под наем на самото дружество.

„Винпром Свищов“ е бившата държавна компания в Свищов. Собственост е на „Тансор холдингс лимитид“ – Британски Вирджински острови, който държи 94.9%. За 2013 г. „Винпром Свищов“ има 3.66 млн. лв. приходи при 2.7 млн. лв. за 2012 г. Загубата му за 2013 г. е 573 хил. лв. при близо 2 млн. лв. за 2012 г.

„Менада Винеярдс“ е дружество от групата на „Белведере“ в България, част от което е и избата „Менада“. Изпълнителният директор на холдинга Никос Смирноф обясни, че смятат за презасадят и подобрят техниките за отглеждане на почти 300 хектара (1 хектар=10 дка), като с това ще постигнат още по-високо качество на гроздето и съответно на виното. Очаква се след обновяването на лозите капацитетът за производство на грозде да нарасне с 30%. По думите на Смирноф продажбите на избата нарастват, което обуславя и нуждата от обновяването на лозите.

Друг голям получател на пари за лозя е изба „Логодаж“. Тя е собственост на трима съдружници – Петър Дросански (34%), Малин Широкански и Недялко Левунлиев с по 33%.

Единичен договор над 1 млн. лв. получава и „Агроинс“. Компанията е регистрирана в Стара Загора и е собственост на Светлана Славова, с която не успяхме да се свържем. Славова има опит в сектора. В миналото е участвала в управлението на „Катаржина естейт“, а сега е съдружник и съуправител на „Александра естейт“, както и едноличен собственик на консултантската компания „Премиум уайн“ – Стара Загора. „Агроинс“ е подало през февруари инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване на близо 400 дка лозя в землището на с. Свирково, общ. Симеоновград. От документите става ясно, че лозето тепърва ще се засажда, през тази и следващата година, а за имотите има сключен дългосрочен аренден договор. Подадено инвестиционно предложение не означава, че от компанията са били сигурни в получаването на парите. Заради по-дългите срокове за разрешения от екоинспекцията често се случва кандидат-бенефициенти да подадат заявки за инвестиционно намерение, за да са сигурни, че ако получат субсидия, ще могат направо да започнат проекта.

„Винекс Славянци“ е друг голям получател на пари за тази година. Дружеството е един от най-големите производители на вино в България. То е собственост на „Винекс Славянци 95“, в което основен акционер е Жеко Жеков. Компанията е популярна на вътрешния пазар с брандовете „Лева“, „Сунгурларски мискет“, ракия „Сунгурларска“ и др., но също така е и един от двата български износителя на вино за Швеция.

„Агрокомплекс Златосел“ също е получател на малко над 1 млн. лв. по два договора. Компанията е собственост на Иван Налбански. Дружеството е наследник на „Агро трактор инвест“, регистрирано е в с. Златосел, общ. Брезово. Видно от предмета на дейност, занимава се със земеделие, а според публикации на местни медии капиталът е с руски произход. През есента на миналата година РИОСВ – Пловдив, му е разрешила да засади 178 дка лозови масиви със система за капково напояване в землището на Златосел.

Източник: capital.bg

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ