Jarava Winery

Заповядайте на ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014

Заповядайте на ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014

”ВИНО И РОЗИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ”
ЕЖЕГОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ КАЗАНЛЪK
ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014
06-08.05.2014 г.
МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ на ВОДЕЩИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ и ДЕБЮТИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ на ВИНА, ВИНОПРОДУКТИ И СТОКИ, тематично свързани с ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО и ОРГАНИЧНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ;
2. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“;
3. ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ДИЗАЙН НА ВИНЕН ЕТИКЕТ, ВИЗИЯ и ТЪРГОВСКА МАРКА”
4. ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ, БЕСЕДИ и МИНИКОНФЕРЕНЦИИ, тематично свързани с основните характеристики на ФЕСТИВАЛА;
5. МУЛТИМЕДИЙНИ И ЖАНРОВИ АРТ СЪБИТИЯ, съпътстващи ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА /ВИНОРЕЛ, УЪРКШОП и ДР./
6. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОЗЕТО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
Популяризиране на българската винена култура, традиции и практики пред гостите на празниците от страната и чужбина, както и сред младото поколение на Розовата Долина. Свързване на древните вино- и розопроизводителни земеделски традиции с богатата на исторически артефакти Долина на Тракийските царе.
Артистичен прочит на античната история и възсъздаване на винени ритуали и орфически обряди,които демонстрират древната връзката между виното и човека.
Обогатяване познанията за гурме културата и съчетаване на вино с храна, представяне на нови биопродукти и напитки, популяризиране принципите на природосъобразния,здравословен и пълноценен начин на живот.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“ е единствената по рода си инициатива в страната за този тип РОЗОВИ вина .

Този конкурс генерира съпричастност, интерес и съревнование сред винопроизводители, технолози и енолози, сомелиери, специалисти по вината и изтъкнати винени журналисти.
Уникалният “ЗЛАТЕН КИЛИКС” е най-престижната НАГРАДА ЗА РОЗЕ в България. БОГАТИЯТ НАГРАДЕН ФОНД на ФЕСТИВАЛА стимулира и подкрепя нови и малки винопроизводителни фирми.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. СТОЛИЦА НА РОЗЕТО – Превръщането на Казанлък в туристическа винена дестинация и отправна точка към основните винени маршрути на страната.
2. ТРАКИ, РОЗИ и ВИНО – Създаване на стойностен културен продукт и притегателен туристически акцент, който да генерира постоянен интерес към Града, Долината и Страната ни.
3. ”ДНИ НА ВИНО и РОЗИ“ – Разнообразни Арт и Мултимедийни събития, които да естетизират идеите на ФЕСТИВАЛА и да го превърнат в поликултурна сцена за изява на млади и изявени таланти.
4. МУЗЕЙ НА РОЗЕТО – чрез дарителски дейности и енологично-изследователска работа да се създаде сбирка от различни реколти вино РОЗЕ, които да проследяват историята на виното от този тип в България. Към колекцията е желателно да се оформи и сбирка от съдове, етикети и материали, тематично свързани с виното РОЗЕ.

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ФЕСТИВАЛЪТ представлява ежегоден тридневен форум, който се ситуира на закрито пространство в центъра на града с представителни функции, което представлява обществена културна институция, обект на посещения от официални лица и чуждестранни туристи по време на ПРАЗНИКА НА РОЗАТА.
Предвид целите, които този ФЕСТИВАЛ си поставя, ИЗБОРЪТ НА МЯСТОТО за неговото провеждане, както и ВРЕМЕТО на това провеждане, са от определящо значение. Изискването да е ситуирано изложението под покрив е допълнително изискуемо условие от ЗАКОНА ЗА ВИНОТО.

НАГРАДЕН ФОНД:
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“
КРИТЕРИИ:

Участват винопроизводители от България с последната /предпоследна/ си реколта Розови тихи или шумящи вина.
Специална дегустационна комисия, подбрана от ОРГАНИЗАТОРИТЕ, определя и отличава определен брой вина по строго определени правила, общоприети в практиката критерии на органолептичен анализ и “сляпа”дегустация. Вината са оценявани по 100-точкова система и се състезават за ТРЕТА награда-минимум 80 точки /добри към много добри вина/; ВТОРА награда-минимум 85 точки /много впечатляващи и привлекателни вина/; ПЪРВА награда-минимум 95 точки /отлични прекрасни вина/

ПРАВИЛАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В НАРОЧЕН ПРАВИЛНИК ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО.
ПЪРВА НАГРАДА – “ЗЛАТЕН КИЛИКС”
ВТОРА НАГРАДА – “СРЕБЪРНА ФИАЛА”
ТРЕТА НАГРАДА – “СРЕБЪРНА КАНА ЗА ВИНО”
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ I степен-Награда на БАПС
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ II- Награда на СЕБ
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ III-Награда на ВИНЕНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
МЕДАЛ – НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ НА РОЗЕ – ВРЪЧВА СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА ЗА ДЕБЮТНА МАРКА ВИНО РОЗЕ.
НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТ,ВИЗИЯ и ТЪРГОВСКА МАРКА
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Грамотите се връчват за принос в популяризиране на винената култура на България, ценното ни културно-историческо наследство и уникалните ни розо- и винопроизводителни практики.

КОНТАКТИ:
ОРГАНИЗАТОР: „АБСОЛЮТ“ ЕООД
МИРОСЛАВ ДУНДАКОВ – GSM: 0888/809063; е-mail: [email protected]
АННА ДУНДАКОВА – GSM: 0898/867676; е-mail: [email protected]

Текст: dundakovi.com

No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ

Подобни статии