Заповядайте на ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014

Заповядайте на ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014
👍 Допада ли ви тази публикация?
  • 😊 Страхотно (0%)
  • 😏 Интересно (0%)
  • 🤓 Полезно (0%)
  • 😏 Става (0%)
  • 😕 Скучно.. (0%)

”ВИНО И РОЗИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ”
ЕЖЕГОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ВИНОТО РОЗЕ КАЗАНЛЪK
ROSE WINE EXPO KAZANLAK 2014
06-08.05.2014 г.
МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1860“

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ТЪРГОВСКО ИЗЛОЖЕНИЕ на ВОДЕЩИ ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ и ДЕБЮТИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ на ВИНА, ВИНОПРОДУКТИ И СТОКИ, тематично свързани с ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО и ОРГАНИЧНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ;
2. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“;
3. ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС ”ДИЗАЙН НА ВИНЕН ЕТИКЕТ, ВИЗИЯ и ТЪРГОВСКА МАРКА”
4. ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ, БЕСЕДИ и МИНИКОНФЕРЕНЦИИ, тематично свързани с основните характеристики на ФЕСТИВАЛА;
5. МУЛТИМЕДИЙНИ И ЖАНРОВИ АРТ СЪБИТИЯ, съпътстващи ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА /ВИНОРЕЛ, УЪРКШОП и ДР./
6. БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА РОЗЕТО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА:
Популяризиране на българската винена култура, традиции и практики пред гостите на празниците от страната и чужбина, както и сред младото поколение на Розовата Долина. Свързване на древните вино- и розопроизводителни земеделски традиции с богатата на исторически артефакти Долина на Тракийските царе.
Артистичен прочит на античната история и възсъздаване на винени ритуали и орфически обряди,които демонстрират древната връзката между виното и човека.
Обогатяване познанията за гурме културата и съчетаване на вино с храна, представяне на нови биопродукти и напитки, популяризиране принципите на природосъобразния,здравословен и пълноценен начин на живот.
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“ е единствената по рода си инициатива в страната за този тип РОЗОВИ вина .

Този конкурс генерира съпричастност, интерес и съревнование сред винопроизводители, технолози и енолози, сомелиери, специалисти по вината и изтъкнати винени журналисти.
Уникалният “ЗЛАТЕН КИЛИКС” е най-престижната НАГРАДА ЗА РОЗЕ в България. БОГАТИЯТ НАГРАДЕН ФОНД на ФЕСТИВАЛА стимулира и подкрепя нови и малки винопроизводителни фирми.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. СТОЛИЦА НА РОЗЕТО – Превръщането на Казанлък в туристическа винена дестинация и отправна точка към основните винени маршрути на страната.
2. ТРАКИ, РОЗИ и ВИНО – Създаване на стойностен културен продукт и притегателен туристически акцент, който да генерира постоянен интерес към Града, Долината и Страната ни.
3. ”ДНИ НА ВИНО и РОЗИ“ – Разнообразни Арт и Мултимедийни събития, които да естетизират идеите на ФЕСТИВАЛА и да го превърнат в поликултурна сцена за изява на млади и изявени таланти.
4. МУЗЕЙ НА РОЗЕТО – чрез дарителски дейности и енологично-изследователска работа да се създаде сбирка от различни реколти вино РОЗЕ, които да проследяват историята на виното от този тип в България. Към колекцията е желателно да се оформи и сбирка от съдове, етикети и материали, тематично свързани с виното РОЗЕ.

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
ФЕСТИВАЛЪТ представлява ежегоден тридневен форум, който се ситуира на закрито пространство в центъра на града с представителни функции, което представлява обществена културна институция, обект на посещения от официални лица и чуждестранни туристи по време на ПРАЗНИКА НА РОЗАТА.
Предвид целите, които този ФЕСТИВАЛ си поставя, ИЗБОРЪТ НА МЯСТОТО за неговото провеждане, както и ВРЕМЕТО на това провеждане, са от определящо значение. Изискването да е ситуирано изложението под покрив е допълнително изискуемо условие от ЗАКОНА ЗА ВИНОТО.

НАГРАДЕН ФОНД:
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РОЗЕ „ЗЛАТЕН КИЛИКС“
КРИТЕРИИ:

Участват винопроизводители от България с последната /предпоследна/ си реколта Розови тихи или шумящи вина.
Специална дегустационна комисия, подбрана от ОРГАНИЗАТОРИТЕ, определя и отличава определен брой вина по строго определени правила, общоприети в практиката критерии на органолептичен анализ и “сляпа”дегустация. Вината са оценявани по 100-точкова система и се състезават за ТРЕТА награда-минимум 80 точки /добри към много добри вина/; ВТОРА награда-минимум 85 точки /много впечатляващи и привлекателни вина/; ПЪРВА награда-минимум 95 точки /отлични прекрасни вина/

ПРАВИЛАТА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В НАРОЧЕН ПРАВИЛНИК ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО.
ПЪРВА НАГРАДА – “ЗЛАТЕН КИЛИКС”
ВТОРА НАГРАДА – “СРЕБЪРНА ФИАЛА”
ТРЕТА НАГРАДА – “СРЕБЪРНА КАНА ЗА ВИНО”
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ I степен-Награда на БАПС
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ II- Награда на СЕБ
ПОЧЕТЕН ПРИЗ „КАВАЛЕР НА РОЗАТА“ III-Награда на ВИНЕНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
МЕДАЛ – НАГРАДА ЗА ДЕБЮТ НА РОЗЕ – ВРЪЧВА СЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА ЗА ДЕБЮТНА МАРКА ВИНО РОЗЕ.
НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН НА ЕТИКЕТ,ВИЗИЯ и ТЪРГОВСКА МАРКА
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ И МЕДАЛИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО.
ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Грамотите се връчват за принос в популяризиране на винената култура на България, ценното ни културно-историческо наследство и уникалните ни розо- и винопроизводителни практики.

КОНТАКТИ:
ОРГАНИЗАТОР: „АБСОЛЮТ“ ЕООД
МИРОСЛАВ ДУНДАКОВ – GSM: 0888/809063; е-mail: absolut1965@abv.bg
АННА ДУНДАКОВА – GSM: 0898/867676; е-mail: andineva@gmail.com

Текст: dundakovi.com

Подобни статии