Етикети за вино / Wine labels

Етикети за вино / Wine labels

Доста често хората купуват вино само по етикета. Ето няколко примера за вина, които бихте си купили само по този показател…

« на 3 »
No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. СУПЕР
  2. МН. ДОБРО
  3. ДОБРО
  4. СТАВА
  5. ЛОШ