Jarava Winery

Етикети за вино / Wine labels

Етикети за вино / Wine labels

Доста често хората купуват вино само по етикета. Ето няколко примера за вина, които бихте си купили само по този показател…

« на 3 »
No Article rating
0 Reviews
Тази материал беше ли полезен? Моля, направете своята оценка, за да ни дадете ценна информация за нашите подобрения.
  1. ЕКСТРА
  2. СУПЕР
  3. ДОБЪР
  4. СТАВА
  5. ЛОШ